Close Menu

Menadžment

ODBOR DIREKTORA


U ZLATARPLASTU AD Bistrica Nova Varoš postoji jednodomni način upravljanja. Društvo ima Odbor direktora koji se imenuje na period od četiri godine i čine ga tri direktora.
 Zorić Mićo,Izvršni direktor-član Odbora direktora. Po zanimanju mašinski inženjer, zaposlen u Društvu. Imenovan  je za Generalnog direktora, organizuje poslovanje i ovlašten je za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljno trgovinskom poslovanju. Nema funkcije u drugim društvima.
 Vidosava Lapčević, Neizvršni-nezavisni direktor, predsednik Odbora direktora. Po zanimanju je diplomirani ekonomista. Radni vek započela je u IK ZLATAR obavljajući razne dužnosti iz svoje struke. Nakon transformacije Industrijskog kombinata Zlatar,zaposlena je u Zlatuplast AD na mestu finansijskog direktora, koje poslove je obavljala do odlaska u penziju. Nema funkcije u drugim društvima. 
Milojko Ljubojević, Neizvršni direktor- član Odbora direktora.Po zanimanju Tehnolog. Radni vek započeo je u IK ZLATAR. Nakon transformacije Industrijskog kombinata Zlatar,zaposlen je u Zlatarplast AD na mestu tehničkog direktora koje poslove je obavljao do odlaska u penziju. Nema funkcije u drugim društvima
Top