Close Menu

COMPANY

Kao jedan od vodećih srpskih prerađivača plastike AD Zlatarplast se stalno nalazi u službi kupaca i poboljšanja pakovanja njihovih proizvoda. Od početne prerade plastike Zlatarplast je svoju delatnost proširio na preradu gume kao i na otkup i preradu voća.

FROM THE ASSORTMENT

Top